logo3

1. Sun Tzu Says
2. Ghost Division
3. The Art Of War
4. 40:1
5. Unbreakable
6. The Nature Of Warfare
7. Cliffs Of Gallipoli
8. Talvisota
9. Panzerkampf
10. Union (Slopes Of St. Benedict)
11. The Price Of A Mile
12. Firestorm
13. A Secret
14. Swedish Pagans
15. Glorious Land

 

Sun Tzu Says

Sun Tzu said:
The art of war is of vital importance to the State.
It is a matter of life and death, 
a road either to safety or to ruin.
Sun Tzu mówi: 
Sztuka wojny jest kluczowa dla racji stanu.
To kwestia życia lub śmierci,
droga do bezpieczeństwa lub do ruiny.

 

Ghost Divisionprzeklad

Fast as the wind the invasion has begun
Shaking the ground 
With the force of thousand guns

First in the line of fire
First into hostile land
Tanks leading the way
Leading the way

Charging the lines 
With the force of a furious storm
Fast as the lightning phantoms swarm

200 miles at nightfall
Taken within a day
Thus earning the name
Earnin the fame

They are the panzer elite
Born to compete
Never retreat

(ghost division)

Living or dead
Always ahead
Fed by your dread

Always ahead as the blitzkrieg rages on
Breaking morale 
With the sound of blazing guns

First in the line of fire
First into hostile land
Tanks leading the way
Leading the way

Leaving a trail of destruction
Through a foreign land
(waging war with conviction)
Massive assault 
Live to serve the nazi plan
(Wehrmachts pride, ghost division)

Communications broken
Phantoms too far away
Thus earning the name
Earning the fame

Pushing the frontline forth 
With a tremendous force

(far ahead, breaks resistance)
Breaching the way 
For panzer corps
(shows no fear, self-subsistent)

Z szybkościa wiatru rozpoczęła się inwazja
Ziemia dudniła 
Od ostrzału z tysięcy dział 

Pierwsze na lini ognia
pierwsze na wrogiej ziemi
Czołgi były na przodzie
Prowadziły armię

Szarżowali przez linię wroga 
Niczym wściekły sztorm
Z szybkością błyskawicy, bezmiar duchów

200 mil o zmroku 
Przez jeden dzień
Tak zyskali nazwę
Tak zyskali sławę

To oni pancerna elita,
Urodzeni do rywalizacji
Nigdy nie uciekają

(dywizja duchów)

Żywi lub martwi
Zawsze na czele
Karmieni twoim lękiem

Zawsze na czele, gdy Blitzkrieg wrzał
Niszczyli morale 
Dźwiękiem płonących armat

Pierwsze na linii ognia
Pierwsze na wrogiej ziemi
Czołgi były na przodzie
Prowadziły armię

Zostawiając ślad zniszczenia
Na obcej ziemi
(tocząc wojnę z przekonaniem)
To olbrzymie natarcie
Służy nazistowskiej idei
(duma Wehrmachtu, Dywizja Duchów)

Łączność zerwana
Widma są już daleko stąd
Tak zyskali nazwę
Tak zyskali sławę

Przesuwają linie frontu naprzód
Z nieziemską siłą

(daleko naprzód, przełamać opór)
Tworząc wyrwę w liniach wroga
Dla swego Korpusu
(nie pokazują strachu, sami się nim żywią)

 

 

The Art of Warprzeklad

If you know the enemy and know yourself, 
you need not fear the result
of a hundred battles. 
If you know yourself but not the enemy,
for every victory gained
you will also suffer a defeat. 
If you know neither the enemy nor yourself, 
you will succumb in every battle.

I stand 
Alone and gaze upon the battlefield
Wasteland 
Is all that’s left after the fight
And now I’m searching 
A new way to defeat my enemy
Bloodshed 
I’ve seen enough of death and pain

I will run, they will hunt me in vain
I will hide, they’ll be searching
I’ll regroup, feign retreat they’ll pursue
Coup de grace I will win but never fight

That’s the Art of War!

Breaking
The will to fight among the enemy
Force them 
To hunt me they will play my game
And play by my rules 
I will be close but still untouchable
No more
Will I see suffering and pain

They will find me no more 
I'll be gone, I will have
Them surrounded
They will yield without fight, overrun
Coup de grace
I will win but never fight

That's the Art of War!

Broken and lost
Tired of war
They’ll surrender to me
Caught in my trap
There’s no way out
Fail never again never again

Hence to fight and conquer in all your battles
is not supreme excellence, 
supreme excellence consists 
in breaking the enemy's resistance
without fighting.

Jeżeli znasz wroga i znasz siebie,
nie musisz bać się wyniku 
choćby stu bitew.
Jeżeli znasz siebie, ale nie wroga,
każde zwycięstwo
przyniesie ci gorycz porażki.
Nie znając ani wroga ani siebie 
przegrasz każdą bitwę.

Stoję
Samotnie, pole bitwy widząc wkrąg
Zgliszcza
Po walce nie zostało nic
Szukam sposobu 
By ostateczną klęskę poniósł wróg
Dosyć
Widziałem rany, śmierć i ból

Zniknę im, w pościg niech rzucą się
Skryję się, niech szukają
Zmienię szyk, cofnę się, oni chcą
Dobić mnie, bój bez walki wygram, to

Sztuką wojny jest!

Złamię
Morale, do pościgu zmuszę ich
Własne
Narzucę im reguły gry
Tańczą, jak ja gram
Tuż obok, ale nieuchwytny wciąż
Nigdy
Nie spojrzę już na śmierć i ból

Nigdy nie znajdą mnie
Zniknę im, myślą że 
Ich otaczam
Złożą broń, starcia nie podjął nikt
Dobić ich
Bój bez walki wygram, to

Sztuką wojny jest!

Złamani są
Zmęczył ich bój
Łatwo poddadzą się wnet
W zasadzce tkwią
Nie wyjdą stąd
Nie zaznam klęski, o nie!

Najwyższym kunsztem nie jest zatem walka
i zwyciężanie we wszystkich bitwach,
najwyższy kunszt polega
na złamaniu oporu wroga
bez walki.

tłumaczenie - Blazej

 

 

40:1

Baptised in fire
40:1

So silent before the storm
Awaiting command
A few has been chosen to stand 
As one outnumbered by far
The orders from high command 
"Fight back hold your ground!"
In early September it came 
A war unknown to the world

No army may enter that land 
That is protected by Polish hand
Unless you are
40 to 1
Your force will soon be undone
Undone!

Baptised in fire
40 to 1
Spirit of Spartans, death and glory
Soldiers of Poland second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt

The 8:th of September it starts
The rage of the Reich
The barrage of mortars and guns
Stand fast, the bunkers will hold
The captain has pledged his life
"I'll face my fate here!"
The sound of artillery strike
So fierce the thunder of guns

So come bring on all that you've got
Come hell, come high water, never stop
Unless you are 40 to 1
Your lives will soon be undone
Undone!

Always remember a fallen soldier
Always remember fathers and sons at war
Always remember a fallen soldier
Always remember fathers and sons at war
Always remember a fallen soldier
Always remember buried in history

Ochrzczeni w ogniu 
Czterdziestu na jednego 

Tak cicho przed burzą 
Oczekując rozkazów 
Garstka została wybrana by stawić czoła 
Przewyższającym siłom wroga 
Rozkazy z dowództwa 
Stawić opór, utrzymać pozycje! 
Wczesnym wrześniem rozpętała się 
Wojna nieznana dla świata 

Żadna armia nie wkroczy na ziemię 
Której bronią Polscy żołnierze 
Jeżeli wasze siły nie liczą 
Czterdziestu na jednego 
To wkrótce zostaną rozbite
Rozbite!

Ochrzczeni w ogniu 
Czterdziestu na jednego 
Duchem Spartanie, śmierć i chwała 
Żołnierze Polski, najlepsi z najlepszych 
Powstrzymali gniew Wermachtu 

8 września zaczęło się 
Furia Rzeszy 
Gradobicie moździerzy i dział 
Wytrwać, bunkry wytrzymają 
Kapitan zobowiązał się walczyć aż do śmierci 
"Tu stawię czoła swojemu przeznaczeniu!" 
Odgłos ostrzału artyleryjskiego 
Tak zacięty grzmot dział 

Więc chodźcie, pokażcie na co was stać 
Nieważne co się stanie, nie ugniemy się 
Jeśli wasze siły nie liczą czterdziestu na jednego 
To wkrótce stracicie życie
Stracicie!

Zawsze pamiętaj, o poległym żołnierzu 
Zawsze pamiętaj, o ojcach i synach na wojnie 
Zawsze pamiętaj, o poległym żołnierzu 
Zawsze pamiętaj, o ojcach i synach na wojnie 
Zawsze pamiętaj, o poległym żołnierzu 
Zawsze pamiętaj, o pogrzebanych w historii

tłumaczenie - StingeR

 

Unbreakableprzeklad

By holding out baits, he keeps him on the march,
then with a body of picked men
he lies in wait for him.

It's under crimson skies, hell's horizon
Our trap will spring
Unaware of our presence 
They'll be marching
Straight to their doom

We are prepared for war, ready for fire
Stand by to charge
Counting down 
As they march into destruction
Their time has come

They'll never know we give no warning
We set a trap, they took the bait
Leading them straight into hell

They will not live to tell the tale
We'll strike at dusk 
And fight 'til dawn
Tonight our foe is bound to fail
Our time is now 
All ready at arms

Upon our chosen ground, dead men marching
No sign of hope
Victory will be ours before the dawn breaks
Tonight we charge

Chaos and disorder 
Sound of the attack

Charging down the mountain
Frontal assault
Guns light up the darkness
Mortars rip the ground
Like a force of nature 
Shaking the field

They never knew we gave no warning
We set a trap they took the bait
Cut off, retreat

Release
Unleash
The beast 
Within berserker rage is
Released
Unleashed
A storm, a force 
Unbreakable warmachine

Victims of the ambush
Stains the ground with blood
Fields of execution
Murderous plan
Soldiers turn to madmen
In the dead of night
Fighting with a fury 
Fiery eyes
W blasku krwistego zachodu 
Przygotowujemy pułapkę 
Nie wiedząc o naszej obecności
Oni zmierzają
Prosto do zagłady

Na tą wojnę jesteśmy gotowi, 
Czekamy na rozkaz
Odliczanie...
Maszerują prosto na rzeź 
Ich czas nadszedł 

Nie spodziewają się nas, a my nie damy znaku 
Przynęta zadziała, dali się złapać w kleszcze
Ta droga zaprowadzi ich wprost do piekła 

Naszego ataku nikt z nich nie przeżyje
Uderzymy o zmierzchu
Będziemy walczyć do samego rana
By zmieść wroga w drobny pył 
Nastał nasz czas
Wszyscy zwarci i gotowi 

Po przygotowanej przez nas ziemi 
Wrogowie zmierzają ku przeznaczeniu 
Poranek oświetli nasze zwycięstwo 
Dla nich nie ma już ratunku 

W szeregach wroga 
Zapanował chaos 

W blasku ognia
W dźwięku wybuchów 
Nacieramy na nich z góry
Niczym lawina 
Która niszczy wszystko
Na swej drodze

Nigdy się nas nie spodziewali 
Nasza przynęta zadziała 
Odcięliśmy im drogę ucieczki

Uwolniona 
Wypuszczona 
Bestia
Której wściekłość została 
Uwolniona 
Wyzwolona 
Niezniszczalna
Machina wojenna

Ofiary tej zasadzki
Napełniły ziemię krwią
Nasz plan zamienił 
Tę ziemię w cmentarzysko 
Sygnał do ataku 
Zmienił ludzi w bestie 
Której oczy błyszczą
Wściekłością pośród nocy 

tłumaczenie - Pjetja

 

 

The Nature of Warfare

Water shapes its course
according to the nature of the ground
over which it flows.
The soldier works out his victory
in relation to the foe whom he is facing. 
Therefore, just as water
retains no constant shape,
so in warfare
there are no constant conditions.

Woda przybiera taki ksztalt,
na jaki pozwala jej powierzchnia,
po której płynie.
Żołnierz wypracowuje swoje zwycięstwo w taki sposób, na jaki pozwala mu jego nieprzyjaciel.
Przeto jak woda
nie ma określonego stałego ksztaltu,
tak w konflikcie zbrojnym
nie ma nigdy stałych warunków.

 

Cliffs of Gallipoli

Hear them whisper
Voices from the other side 
Hear them calling
Former foes now friends
Are resting side by side

They will never 
Leave our hearts or fade away 
Live forever
They where far to young to die in such a way

How many wasted lives
How many dreams did fade away?
Broken promises they won´t be coming home
Oh mothers wipe your tears
Your sons will rest a million years
Found their peace at last
As foe turn to friend and forgive
And they knew they would die

Gallipoli
Left their letters in the sand
Such waste of life
Gallipoli
Dreams of freedom turn to dust

Hell is waiting 
Where the ocean meets the sand
Cliffs of burden
Where the soldiers rushed
Into a certain death

At the shoreline 
Blood of heroes stains the land
Light a candle
One for each of them 
Who fought and died in vain

There is no enemy
There is no victory
Only boys who lost their lives in the sand
Young men were sacrificed 
Their names are carved in stone
And kept alive
And forever we will honour
The memory of them
And they knew the would die

Słyszysz szepty?
To z zaświatów głosy są
Słyszysz zew ich?
Wrogowie dawni 
Wespół spoczywają

Pamiętamy
Nie opuszczą naszych serc.
Żyją wiecznie
O wiele za młodzi na tak nędzną śmierć

Cóż za danina krwi
Tak wiele marzeń rozwiał wiatr
A obiecano, że do domów powrócą
Matki, otrzyjcie łzy
Już synów waszych zmagań kres
Spoczywania czas
Wróg druhem stał się i przebaczył
Wiedzieli, że zginą

Gallipoli
Listy od nich kryje piach
Danina krwi
Gallipoli
To snu o wolności kres

Piekło czeka
Gdzie fale muskają piach
Klify znoju
Właśnie tam żołnierze szli 
Na pewną śmierć

Na wybrzeżu
Krew herosów plami świat
Zapal świecę
Każdemu, kto w próżnym boju 
Śmierć spotkał

Przeciwnika brak
Gdzież jest tryumfu smak?
Jeno chłopcy, których krew wchłonął piach
Złożeni w ofierze
Imiona ich w kamieniu 
Żyją wciąż
I już po wsze czasy 
Będziemy czcić pamięć o nich
Wiedzieli, że zginą

tłumaczenie - Robert

 

Talvisotaprzeklad

Rise of nations pride

Russians on a road to ruin
Kreml is more then certain to win
Sent away an army to the west

Blizzard reigned the ground were chosen
Snow was deep and hell were frozen
Stalin were too eager to invade

He thought of the might he possessed
And not of his foe
Rage of winter

Rise, nations pride
Hold what's yours
Strike'em were it hurts

Fight, hold your ground
Winter war
Reinforce the line

Split them into small divisions
Rip 'em of the conquest visions
Motti tactics used with great result

Snipers move unseen in snowfall
Force them to retreat and recall
Fight the russian rule and their demand

With molotov coctail in hand
No fear of their tanks
Death or glory

Rise, nations pride
Hold what's yours
Strike'em were it hurts

Fight, hold your ground
Winter war
Reinforce the line
A slice of a knife to a throat
And their blood turns to ice
TALVISOTA!

Powstań, dumo narodu

Rosjanie są na dordze do zniszczenia
Kreml nie dopuszcza myśli o przegranej 
Wysyłając armię na daleki zachód 

Królowa Lodu włada polem bitwy
Głęboki śnieg zamroził piekło
A Stalin pragnął tej inwazji

Myślał, że władza którą posiada wystarczy
Lecz nie liczył się z 
Zemstą Zimy 

Powstań dumo narodu
Utrzymaj swoją ziemię 
Zadaj ból wrogom kiedy tylko możesz 

Walcz o swój kraj 
Wzmocnij swoje linię 
Wojna zimowa

Podziel ich na małe grupy
Wybij z głowy wizję podboju
Taktyka Mannerheima przynosi efekty 

Snajperzy poruszają sie niczym duchy 
Powodując popchłoc w liniach wroga 
powili niszcząc rosyjskie zamiary 

Z koktajlem Mołotova w ręku 
Rosyjskie czołgi nie wzbudzają strachu 
Śmierć lub Chwała 

Powstań dumo narodu
Utrzymaj swoją ziemię 
Zadaj ból wrogom kiedy tylko możesz 

Walcz o swój kraj
Wzmocnij swoje linię 
Wojna zimowa
Dźgnięcie nożem w gardło
ich krew zmienia się w lód 
Wojna zimowa

 

 

Panzerkampf

Into the Motherland the German Army march!

In the Soviet Union, Summer 1943
Tanks line up in thousands
As far the eye can see
Ready for the onslaught, ready for the fight
Waiting for the Axis, to march into the trap

Mines are placed in darkness
In the cover of the night
Waiting to be triggered
When the time is right

Imminent invasion
Imminent attack
Once the battle's started
There's no turning back

The end of the Third Reich draws near
Its time has come to an end
The end of an era is here
It's time to attack

Into the Motherland the German Army march
Comrades, stand side by side
To stop the Nazi charge
Panzers on Russian soil
Thunder in the east
One million men at war
The Soviet wrath unleashed

Fields of Prokhorovka
Feel the heat of battle burned
Suffered heavy losses
The tide of war has turned
Driving back the Germans
Fighting on four fronts
Hunt them out of Russia
Out of Soviet land

Reinforce the frontline
Force the Axis to retreat
Send in all the reserves
Securing their defeat
Soldiers of the Union
Broke the Citadel
"Ruined seventh Army 
Axis rest in hell"

The end of the Third Reich draws near
Its time has come to an end
The end of an era is here
It's time to attack

Onward Comrades!
Armies of the Soviet Union, charge!

Oh, Mother Russia, union of lands
Will of the people, strong in command
Oh, Mother Russia, union of lands
Once more victorious, the Red Army stands

The end of the Third Reich draws near
Its time has come to an end
The end of an era is here
It's time to attack

Do Ojczyzny wkracza niemiecka armia! 

Związek Radziecki, lato 1943 
Czołgi idą w tysiące
Jak okiem sięgnąć 
Gotowi do szturmu, gotowi do walki 
Czekają sił Osi, niech wpadną w pułapkę 

Miny w ciemności 
Pod osłoną nocy 
Czekają na zapłon 
Gdy nadejdzie czas 

Bliska już inwazja 
Bliska chwila szturmu 
Kiedy się rozpocznie 
Nie będzie odwrotu 

Koniec Trzeciej Rzeszy jest bliski 
Jej czas dobiega końca 
Nadchodzi nowa era 
Czas na atak 

Do Ojczyzny wkracza niemiecka armia 
Towarzysze, stańmy wraz
By zatrzymać jej szarżę 
Panzery na rosyjskiej ziemi
Grzmot wschodu 
Milion ludzi wojny 
Sowiecki gniew wyzwolony 

Na polach pod Prohorowką 
Płonie ogień bitwy 
Po wielu stratach
Bieg wojny się odwraca 
Niemcy cofają się 
Ze wszystkich frontów 
Matko Rosjo, bierz ich
Wykurz z sowieckiej ziemi 

Wzmacniaj linię frontu
Zmuś Oś do odwrotu 
Przyślij rezerwy
By mieć pewność, że polegną 
Żołnierze Unii 
Łamią cytadelę 
Ich armia w ruinę
Niech się smażą w piekle 

Koniec Trzeciej Rzeszy jest bliski 
Jej czas dobiega końca 
Nadchodzi nowa era 
Czas na atak Och, Matko Rosjo, jedności ziem 
Staje się wola mocnych dowódców 
Och, Matko Rosjo, jedności ziem 
Nareszcie zwycięska Armia Czerwona 

Koniec Trzeciej Rzeszy jest bliski 
Jej czas dobiega końca 
Nadchodzi nowa era 
Czas na atak

 

Union (Slopes of St. Benedict)przeklad

Regard your soldiers
as your children
and they will follow you
into the deepest battles.
Look upon them
as your own beloved sons
and they will stand by you, even until death.

As a turn of the tide
It is our turn to rise
The force of a union at war
March over mountains
All the way to the north
On the road that lead us to Rome
Our way will not be easy
It will take us through hardship and pain
Hill after hill 
Breaking their lines of defence
Head on north

Mile after mile
Our march carries on
No army will stop our approach
Fight side by side
Many nations unite
In the shadow of Monte Cassino
We fight and die together
As we head for the valley of death
Destiny calls we'll not surrender or fail

To arms, under one banner
As a unit we stand and united we fall
As one, fighting together
Bringing an end to the slaughter
Winds are changing
Head on north

Gdy Generał uważa
swoich żołnierzy za małe dzieci,
będą się z nim zapuszczać
w najgłębsze przełęcze.
Gdy uważa swoich żołnierzy
za ukochane dzieci,
oddadzą za niego życie.

Od kiedy losy wojny się zmieniły
Przyszła nasza kolej na zwycięstwa 
Zjednoczone armie na wojnie 
Maszerują przez wzgórza 
Na naszej ścieżce ku północy 
Która poprowadzi nas do Rzymu
Ta droga nie będzie łatwa
Przyniesie nam trud i ból
Wzgórze za wzgórzem
Łamiemy ich obronę 
Na północ!

Mila za milą
Kontynuujemy nasz marsz 
Żadna armia nie jest w stanie nas zatrzymać 
Wiele narodów walczy ramię w ramię 
w cieniach szczytu Monte Cassino 
Razem walczymy i giniemy 
od kiedy wkroczyliśmy na pole bitwy 
Przeznaczeni wzywa
Nie zginiemy i nie przegramy 

Do broni, pod jednym sztandarem 
Razem walczymy i razem giniemy 
Niczym bracia walczymy 
kończąc czasy niewoli!
Czasy się zmieniają 
Na północ!

 

 

The Price of a Mileprzeklad

Throw your soldiers into positions
once there is no escape,
and they will prefer death to flight.

Hear the sound of the machine gun
Hear it echo in the night
Mortars firing, rains the scene
Scars the fields that once were green
It's a stalemate at the front line
Where the soldiers rest in mud
Rosen houses, all is gone
There's no glory to be won

Know that many men will suffer
know that many men will die
Half a million lives at stake
At the fields of Paschendale
And as night falls the general calls
and the battle carries on
I long what is the purpose of it all
What's the price of a mile?

Thousands of feet march to the beat
It's an army on the march
Long way from home
paying the price in young mens lives
Thousands of feet march to the beat
it's an army in despair
Knee-deep in mud 
stuck in the trench with no way out

Thousands of machine guns
Get on firing through the night
Mortars placed and wreck the scene
Guns the fields that once were green
Still a dead-lock at the front line
Where the soldiers die in mud
Rosen, houses since long gone
Still no glory has been won

Know that many men has suffered
Know that many men has died
Six miles of ground has been won
Half a million men are gone
And as the men crawl the general call
and the killing carry on
I long what was the purpose of it all
What's the price of a mile

Young men are dying
They pay the price
Oh how they suffer
So tell me what's the price of a mile

That's the price of a mile
Słychać serie z karabinów
Nocą wciąż ich echo brzmi
Deszcz pocisków teren zrył
Co zielenią niegdyś kwitł
Impas trwa na linii frontu
Gdzie żołnierze w błocie śpią
Nie ma domów, ulic brak
W gardle dusi klęski smak

Wiedz że wielu będzie cierpieć
Wiedz że wielu zginie wnet
Pół miliona istnień w proch
Tam gdzie pola Passchendaele
Gdy noc zapadła, generał dał znak
A ta bitwa ciągle trwa i trwa
To ceną jednej mili jest
Powiedz czy ma to sens?

Tysięcy stóp rytmiczny krok
Oto brzmi wojskowy marsz
Gdzież jest ich dom?
Istnienia ludzkie ceną są
Tysięcy stóp rytmiczny krok
Zrozpaczonej armii marsz
Przez błoto brną
Żadnego wyjścia nie ma stąd

Setki karabinów
Co strzelają całą noc
Grad z moździerzy teren zrył
Co zielenią niegdyś kwitł
A na froncie ciągle impas
Gdzie żołnierze w błocie mrą
Dawno domów, ulic brak
W gardle wciąż porażki smak

Wiedz że wielu tak cierpiało
Że zginęło wielu z nich
Przesunęli się sześć mil
Pół miliona istnień w pył
Gdy w błocie szli tak, generał dał znak
Zabijanie ciągle trwa i trwa
To ceną jednej mili jest
Powiedz czy ma to sens?

Ich młode życie
Zapłatą jest
Tak bardzo cierpią
Tak wielki jest jednej mili koszt

Taki jest mili koszt

tłumaczenie - Blazej

 

 

Firestormprzeklad

But a kingdom that has once been destroyed
can never come again into being, 
nor can the dead ever be brought back to life.

Warnings of an airstrike
The sirens scream out loud
Warnings on the radio
Of what's coming

Appearing on the radar
A threat from overseas
Planes on the horizon
Cast shadows on the ground

Bringers of destruction
Are ravaging the land
Fury of the bombers
A force to reckon with

Sets the world on fire
Then turns to strike again
Flames are burning higher
The bombs keep falling

AA guns are blazing
As the sky is turning red
Better run for cover
You'll be quick or be dead

Burn! Burn!
Rage of the heavens
Burn! Burn!
Death from above
Die! Die!
Merciless killing
Burn! Burn!
Death from above

Carpet bombing cities
And grinding them to dust
Able men and women 
Will all be victims

Everyone will suffer
In the wake of their attack
Bombers show no mercy
A land in ruin

Homes are turned to rubble
When the airstrike has been approved
Facing their destruction
Fear the black wings of death

Nothing remains
Cities ruined, turned to dust
All has been lost
Rise from the ashs and strike

Spustoszonego kraju
nie da się wskrzesić,
martwych nie da się przywrócić do życia.

Rano widziałem nalot 
Syreny głośno to oznajmiały
Wzywając przez radio 
To co nadciąga

Pojawia się na radarze
Zagrożenie znad mórz
Błyski z niebios 
Rzucające cienie na ziemie 

Posłańcy zniszczenia 
Pustoszą kraj
Wściekłość bombowców 
Żądnych zemsty 

Podpala świat
By znów zaatakować
Płomienie są coraz wyższe 
Bomby wciąż spadają 

P-lotki błyszczą 
Zmieniając błekit w czerwien 
Manewruj między kulami 
Szybko lub zgiń

Pal, pal 
Zemsta niebios 
Pal, pal
Śmierć z góry 
Zgiń, zgiń 
Bezlitosne zabijanie 
Pal, pal, 
Śmierć z góry 

Nalot dywanowy zmienił 
Miasto z stertę gruzu 
Miasto i ludność 
Będą ofiarami 

Nikomu nie uda się 
Przed tym atakiem 
Bombowce są bezlitosne 
Nasz kraj zmienia się w ruinę 

Domy zmieniły się w zgliszcza 
Kolejny nalot zaakceptowany 
Spróbujcie ich zniszczenia, 
Strachu przed czarnymi skrzydłami 

Nic nie ocalało 
Miasta w ruinie, obrócone w pył 
Wszystko zostało stracone
Powstań z prochów i uderz

 

 

A Secret

Hostile armies may face each other
for years,
striving to victory
which is decided in a single day.

Wrogie armie mogą stawać przeciw sobie
całymi latami,
dążąc do zwycięstwa,
o którym decyduje jeden dzień.

 

Swedish Pagans

The wise woman said
Once your heart is in battle
There is no coming back
Fight for Thor
And before the attack
Feel your blood starts to boiling
In your veins as you charge
Hundreds fallen

As the fire inside
Is ignited by bloodshed
In berserkers from north
Could it be as was said
When the serpent's been woken
Fenrir howls

Swedish Pagans, marching a shore
Forged in Valhalla by the hammer of Thor
Out from Asgaard, our viking ship sails
Never to turn back again

Where our brothers have fought
Is where we will be proven
On ground stained by blood
Standing tall
And we know, if we fall
Our comrades awaits in Valhall
Odin's calling

First to the battle
First to the feast
Destiny waiting 
No retreat, retreat

 

 

Glorious Land

Endless waste
Our patience runs thin
Here, we stand ready
Let the battle begin

Hit back! Charge!
As the forces arrive
Shove! Go! Push!
In the foes let collide

Facing the storm, battered and torn
Fighting for our Glorious Land
Come take our hand, together we stand
Defending our Glorious Land

Darkness falls
And the screams fade away
Home of the fallen
And the home of the brave

Bezkresne pustkowie
Nasza cierpliwość się kończy
Tu, stoimy gotowi
Niech rozpocznie się bitwa

Odwzajemnij uderzenie! Szarża!
Kiedy nadciągają wojska
Pchnij! Naprzód! Naciskaj!
Niech zderzą się z wrogiem

Stawiając czoła nawałnicy, poobijani i rozdarci Walczymy o nasz Wspaniały Kraj
Chodź, chwyć mą dłoń, staniemy razem
By bronić naszego Wspaniałego Kraju

Zapada zmrok
I krzyki cichną
Ojczyzna poległych
I ojczyzna odważnych

 

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine