logo3

1. Night Witches
2. No Bullets Fly
3. Smoking Snakes
4. Inmate 4859
5. To Hell And Back
6. The Ballad Of Bull
7. Resist And Bite
8. Soldier Of 3 Armies
9. Far From The Fame
10. Hearts Of Iron
11. Man Of War

 

Night Witchesprzeklad

From the depths of hell in silence
Cast their spells, explosive violence
Russian night time flight perfected
Flawless vision, undetected

Pushing on and on 
Their planes are going strong
Air Force's number one
Somewhere down below they're looking
For the foe bombers on a run
You can't hide, you can`t move,
Just abide,
Their attack's been proved
Raiders in the dark
Silent through the night
The Witches join the fight
Never miss their hare

Canvas wings of death
Prepare to meet your fate
Night Bomber Regiment
588

Undetected
Unexpected
Wings of glory
Tell their story
Aviation
Deviation
Undetected
Stealth perfected

Foes are losing ground,
Retreating to the sound
Death is in the air
Suddenly appears,
Confirming all your fears
Strike from Witches lair
Target found, come around, barrels sound,
From the battleground
Axis aming high
Rodina awaits defeat them at the gates
Live to fight and fly

Beneath the starlight of the heavens
Unlikely heroes in the skies
Witches to attack, Witches coming back
As they appear on the horizon
The wind will whisper when 
The Night Witches comes

W ciszy, z piekielnych otchłani
Rzucają swe zaklęcia, w wybuchowym szale
Opanowując nocne loty do perfekcji
Z idealnym wzrokiem, niewykryte

Pędzą na pełnym gazie 
Pewnie pilotując
Najlepsze siły lotnicze
Gdzieś tam w dole wypatrują wroga
Bombowce w natarciu
Nie ma się gdzie ukryć, nie ma gdzie uciec,
Można tylko trwać
Dowiodły swej wartości
Nacierają w mroku
Przemykając w nocnej ciszy 
Wiedźmy dołączają do walki
Nigdy nie wypuszczając zwierzyny

Płócienne skrzydła śmierci
Przygotuj się by spotkać swój los
Pułk Nocnych Bombowców
Numer 588

Niewykryte
Nieoczekiwane
Skrzydła chwały
Opowiadają historię
Lotnictwo
Odchylenie
Niewykryte
Idealna cisza

Wróg opuszcza stanowiska,
Wycofując się w pośpiechu
Śmierć wisi w powietrzu
Pojawiają się znikąd, 
Potwierdzając wszystkie twe obawy
Atakując z leża Wiedźm
Cel znaleziony, zwrot, odgłos karabinu
Rozbrzmiewa nad polem bitwy
Przeciwnik celuje za wysoko
Ojczyzna oczekuje jego klęski u swych bram
Żyj by walczyć i latać

Pod rozgwieżdżonym niebem
Nietypowi bohaterowie przemierzają przestworza
Wiedźmy atakują, Wiedźmy zawracają
Gdy tylko pojawiają się na horyzoncie
Szepty wiatru będą zwiastować przybycie
Nocnych Wiedźm

tłumaczenie - Cezar

 

No Bullets Flyprzeklad

From down below an enemy spotted
So hurry up, rearm and refuel
But throuhgh the bombers damaged airframe
See wounded men, scared to their bone

Look to the right, and then look again
And see the enemy in the eye
No bullets fly, spared by his mercy
Escorted out, out of harms way

Fly, fighting fair
It's the code of the air
Brothers, heroes, foes

Killing machine
Honour in the skies
B17
Flying home
Killing machine
Said goodbye to the Cross he deserved

He risked his life two times that day
To save an unknown enemy
Escort to safety out of the killzone
A short salute, then departed

Wróg nadlatuje, widać go z ziemi.
Załaduj broń, zatankuj i leć.
Widzisz rozdarty kadłub bombowca*
Tam ranni są, w ich oczach lęk!

Na prawo znów kierujesz wzrok
Wrogowi patrzysz w oczy wprost
Litujesz się, ogień wstrzymujesz,
Bezpiecznie go eskortujesz

Leć, czysto walcz
Kodeks twój każe tak
Brat, bohater, wróg...

Morderczy ptak,
Honor wiedzie go,
Bombowiec wszak
Widzi dom
Morderczy ptak
Łaskę nad medal przedłożył on...

Dwakroć na śmierć szedł w owym dniu,  
Żeby mógł żyć nieznany wróg.
Wiódł poza strefę zagrożenia**
Pożegnał się i odleciał

tłumaczenie - Błażej 

 

Smoking Snakesprzeklad

We Remember, no surrender
Heroes of our century

3 Men Stood Strong
And they held out for long

Going into the fight,
To their death that awaits
Crazy or brave, 
Will it end in the crave?
As they`re giving their lives
As their honor dictates

Far, far from home, 
To a war fought on foreign soil and
Far, far from known, 
Tell their tale, their forgotten story
Cobras fumanties, viva esta sua memoria

Rise, from the blood of your heroes
You, were the ones who refused to surrender
The 3, 
Rather died than to flee 
Know that your memory
Will be sung for a century

3 took the blow, 
While impressing their for
Throwing dice, 
With their lives as they're paying the price
Sent to raise hell, hear the toll of the bell
It is calling for you as the Wehrmacht devised

Sent over seas 
To be cast into fire
Fought for a purpose with pride and desire
Blood of the brave they would give to inspire
Cobras fumantes, your memory lives

Pamiętamy o tych co się nie poddali
O bohaterach naszego stulecia

Trzech trwało dzielnie
I wytrzymali długo

Ruszyli w bój, 
Wprost w objęcia oczekującej ich śmierci
Szaleństwo, czy odwaga 
Która skończy w grobie?
Czy oddali swe życia tak,
Jak dyktuje honor?

Daleko, tak daleko od domu
Wprost w wojnę na obcej ziemi
I daleko, tak daleko od pamięci o nich
Czas opowiedzieć ich zapomnianą historię
Palące Węże pamięć o was wciąż żyje

Powstańcie z krwi swych bohaterów
Wy jesteście tymi co nie chcieli skapitulować
Trójko, 
Która wolała zginąć niż uciec
Pamięć o was 
Będzie trwała przez wieki

Trzech przyjęło cios 
Imponując swym wrogom
Rzucając kośćmi 
W grze o życie
Wysłani by wzniecić piekło, usłyszcie dzwony
Wzywające was gdy Wehrmacht się zbliżał

Wysłani za morza 
By zostać wrzuconymi w ogień
Walczyli za swój cel z dumą i poświęceniem
Krew odważnych którą rozlali zainspiruje
Palące Węże, pamięć o was trwa

tłumaczenie - Cezar

 

Inmate 4859przeklad

In dawn of century, a boy born by a lake
Resettled from Karellia's plains
Grown to man in exile
As the great war came
Unleashed it's shadow on his world

Oh, no
Oh, no
Who knows his name?

Inmate in hell, or a hero imprisoned?
Soldier in Auschwitz, who knows his name?
Locked in a cell waging war from the prison
Hiding in Auschwitz, who hides behind 4859?

Outside help never came
Decided to break free
The end of April forty three
Join the uprising,
Fight on the streets while hiding his rank
Takes command 
All while serving his country in need

Sent to a prison,
Where heroes are judged as traitors
Accused of treason
Sentenced by countrymen 
Under foreign influence
Men he once fought to free!

Oh, no
Oh, no
We know his name!

White Eagle
Blood of Heroes
In Heaven

Forever
Rest in heaven
True Hero

Z początkiem wieku nad jeziorem zrodził się
Z Karelii równin przybył tu
Wygnańcem stał się 
Kiedy wojny wielkiej cień
Świat sponiewierał u swych stóp

Och nie,
Och nie,
Kto poznał cię?

Lokator piekła, heros spętany
Żołnierzu w Auschwitz, któż pozna cię?
Nadal wojujesz, choć za drutami
Twój numer 4859 skrywa cię!

Znikąd pomocy,
Więc on sam z obozu zbiegł
To kwiecień był czterdzieści trzy
W Warszawie 
Toczył powstańczy bój i stopień swój krył
Znów dowodził
Ojczyzny zbolałej sługą był

W więzieniu 
Gdzie się z bohaterów zdrajców czyni
Zdrajcą go nazwał dawny druh,
Pod butem obcych sił 
Uśmiercili go jego rodacy
Chociaż wolność im niósł!

Och nie,
Och nie,
My znamy cię!

Biały Orzeł
Krew herosów
Ku niebu

Na zawsze
Spocznij w niebie
Bohaterze

tłumaczenie - Błażej

 

To Hell and Backprzeklad

A short man from Texas,
A man of the wild
Thrown into combat
Where bodies lie piled.

Hides his emotions,
His blood is running cold
Just like his victories,
His story unfolds!

Bright, a white light...
If there'd be any glory in war
Let it rest on men like him.

Dead men will never come back!

Crosses grow on Anzio,
Where no soldiers sleep
And where hell is six-feet-deep.
That death does wait
There's no debate
So charge and attack
Going to hell and back!

A man of the fifteenth,
A man of can do.
Friends fall around him
And yet he came through.
Let them fall face down
If they must die,
Making it easier
To say goodbye!

Bright, a white light...
If there'd be any glory in war
Let it rest on men like him.

Who went to hell and came back...

Oh gather round me
And listen while I speak.
Of a war, 
Where hell is six-feet-deep.
And all along the shore
Where cannons still roar
They're haunting my dreams
They're still there when I sleep!

Ten chłopak z Teksasu,
Co dzicz w sobie miał,
Wpadł w piekło walki
I w gąszcz martwych ciał.

Tłumił emocje,
Krew zimna jak lód,
On tworzył historię,
Zwycięski niósł trud!
Blask, jasny blask...
Gdyby nimb chwały za wojną szedł
On by był okryty nim...

Martwych nie wskrzesi już nikt!

Krzyży las pod Anzio,
Tam przy grobie grób,
Piekło w głąb na sześć stóp.
Niech czeka śmierć,
Niech wścieka się,
Na piekło się rzuć
Jako zwycięzca wróć!

W oddziałach piechoty
Ma nerwy jak stal.
Kumple wciąż giną
A on w wirze walk.
Na twarz padają,
Czas minął ich.
Żegna ich szybko
W bój trzeba iść!

Blask, jasny blask
Gdyby nimb chwały za wojną szedł
On by był okryty nim...

Do piekła zszedł, wrócił zdrów!

Och, stańcie wkoło,
Słuchajcie moich słów.
Wojny ból,
Ipiekło na sześć stóp.
Na plażach walki
Szał i ryk ciężkich dział.
Tak dręczą we śnie,
Wciąż tam są, kiedy śpię!

Widział krzyży las pod Anzio,
Tam przy grobie grób, 
Piekło w głąb na sześć stóp.
Niech czeka śmierć,
Niech wścieka się,
On w piekle się bił, 
Wygrał, zmiótł piekło w pył!

tłumaczenie - Błażej

 

The Ballad of Bullprzeklad

Sometimes war is killing
Sometimes it's saving lives
It's the judgement of fate
It's nothing that man can dictate
Corporal Leslie Allen carried them from Tambu
Saved his brothers in arms
Went out and followed through

There and back again
Bull just carried on
Under fire he carried them out one by one
There and back again
Bullets all around
All of the men that he carried away
12 men would now live to see one more day
His fear held at bay
As he carried them away

Sometimes war is killing
Sometimes it's saving lives
From Australias shore
Bull Allen went to war
Sometimes war is saving
Sometimes it's taking lives
Thanks to one single man
A dozen more survives

There and back again
Bull just carried on
Under fire he carried them out one by one
There and back again
Bullets all around
All of the men that he carried away
12 men would now live to see one more day
His fear held at bay
As he carried them away

Some men return from a war in a bag
And yet the world knows their story
Others return, unwilling to brag
Alive and humble at heart

Wojna niszczy życie
Czasem ratuje je
Wszystko jak wskaże los
Nie człowiek tym rządzi, o nie
Kapral Leslie Allen rannych znosił z Tambu
Kumpli ratował swych
Gdy szedł i wracał znów!

Szedł i wracał znów,
Niestrudzony Byk
W ogniu walki po jednym wynosił wciąż ich
Szedł i wracał znów
Gdzie pocisków grad
Dwunastu, których na plecach niósł tak,
Wszyscy przeżyli by znów widzieć świat!
Pokonał swój strach,
Gdy na plecach ich niósł tak

Wojna niszczy życie
Czasem ratuje je
Gdzieś Australii brzeg,
Lecz Allen walczyć szedł
Wojna życiem włada,
Chroni, odbiera je
Jeden wystarczył by
Dwunastu mogło żyć

Szedł i wracał znów,
Niestrudzony Byk
W ogniu walki po jednym wynosił wciąż ich
Szedł i wracał znów
Gdzie pocisków grad
Dwunastu, których na plecach niósł tak,
Wszyscy przeżyli by znów widzieć świat!
Pokonał swój strach,
Gdy na plecach ich niósł tak

Na wojnie wielu opuszcza ten świat,
A świat wciąż zna ich historię!
Inni wracają, lecz pychy im brak
I w sercach noszą pokorę

tłumaczenie - Błażej

 

Resist and Biteprzeklad

War is coming swiftly
The borders closing in
We're a company of soldiers
Mere 40 rifles strong

All alone!
Stand alone!

Ardenner ground is burning,
And Rommel is at hand
As the Blitzkrieg is pushing harder,
The war is all around!

All around!
Hold your ground!

Fight all 18 days of battles,
No odds are on our side
Few will fight for all 
Until the bullets are gone

We!
We will resist and bite!
Bite hard!
Cause we are all in sight
We!
We take up arms and fight!
Fight hard!
Resist and do what's right!

No matter our fighting,
The numbers will still count
We're outgunned and few in numbers,
We're doomed to flag of fail

We fought hard
Held our guard

But when captured by the Axis,
And forced to tell the truth
We'll tell it with a smile,
We surprise them with a laugh

We are all
We were all

We were told to hold the border
And that is what we did
Honored were our orders
In despite of our foe

We!
We will resist and bite!
Bite hard!
Cause we are all in sight
We!
We take up arms and fight!
Fight hard!
Resist and do what's right!

Gloria fortis miles
The Wehrmacht closing in
Adversor et admorsus
The boar against the eagle!

Zmierza do nas wojna
Do granic zbliża się
Czeka mała grupka wojska
Czterdziestu ludzi w niej...

Sami są
Trwają wciąż

Ardeńska ziemia w ogniu,
Już Rommel tutaj jest,
Ostro Blitzkrieg pcha do przodu,
Dokoła wojny rzeź!

Wkoło rzeź!
Brońmy się!

Osiemnaście dni batalii
Nie mając żadnych szans
Garstka w imię wszystkich
Aż kul zabraknie nam!

My!
Będziemy kąsać was!
Kły w kark!
Gdy zobaczycie nas!
My!
Pójdziemy z bronią w tan!
Trwa bój!
Stawimy opór wam!

Choć nadaremno trwamy,
Ich liczba miażdży nas,
Wrogim ogniem posiekani
Nie zamierzamy paść!

Opór trwał
Oddział stał

A gdy w końcu nas pojmali,
I złamać chcieli nas
Wszyscy w głos się roześmiali
Tak bezczelnie Szkopom w twarz

Jedność w nas
Siła w nas

Granic bronić nam kazano
Więc tak czyniliśmy!
Rozkaz wykonano
Pośród miażdżących sił

My!
Będziemy kąsać was!
Kły w kark!
Gdy zobaczycie nas!
My!
Pójdziemy z bronią w tan!
Trwa bój!
Tak trzeba czynić nam!

Żołnierzom dzielnym chwała
Już Wehrmacht tutaj jest
Opierać się i kąsać
Dzik walczy z czarnym orłem!

tłumaczenie - Błażej

 

Soldier of 3 Armiesprzeklad

Started out as a reserve
Soon promoted well deserved
An the legend has begun
With a bounty on his head
The Red Army wants him dead
Soviet enemy number one

Cross of Mannerheim
Addicted to the war game
Never ending flame
Victory reclaimed

Oh, we remember
We remeber, we remember!

Shout! Lauri Törni's name
A soldier of 3 Armies knows the game
Deeds that echo from the past
Rise! From beyond your grave
Son of Finland and a Green Beret
May you rest in peace at last
Lauri Allan Törni

Crossed the water a new start
War still beating in his heart
A new legend has been born
Started out as a reserve
Soon promoted well deserved
Changed his name to Larry Thorne

From the Finnish lakes
Into Germany and USA
All the wars he came across
Cross of Mannerheim
An Iron Cross
A Bronze Star
Purple Heart
One Distinguished Flying Cross

Shout! Lauri Törni's name
A soldier of 3 Armies knows the game
Deeds that echo from the past
Rise! From beyond your grave
Son of Finland and a Green Beret
May you rest in peace at last
Lauri Allan Törni

Rozpoczął jako rezerwista
Zasłużenie awansował
Tak zaczęła się tworzyć jego legenda
Sowiecka armia 
Wydała nagrodę za jego głowę
Stał się ich wrogiem numer jeden

Krzyż Mannerheima
Uzależniony od wojny
Niegasnący płomień
Odzyskane zwycięstwo

Och, pamiętamy
Pamiętamy, pamiętamy!

Wykrzycz imię Lauri Törniego
Żołnierz trzech armii znał tę grę
Rozbrzmiewa ona echem z przeszłości
Powstań ze swego grobu
Synu Finlandii i Zielony Berecie
Obyś w końcu spoczął w pokoju
Lauri Allan Törni

Przekroczył ocean, czas na nowy start
Lecz wojna wciąż biła w jego sercu
Zaczęła się rodzić nowa legenda
Rozpoczął jako rezerwista
Zasłużenie awansował
Zmienił imię na Larry Thorne

Od fińskich jezior 
Poprzez Niemcy i Stany Zjednoczone
Zdobył te wszystkie odznaczenia:
Krzyż Mannerheima
Krzyż Żelazny
Brązowa Gwiazda
Purpurowe serce
Zaszczytny Krzyż Lotniczy

Wykrzycz imię Lauri Törniego
Żołnierz trzech armii znał tą grę
Rozbrzmiewa ona echem z przeszłości
Powstań ze swego grobu
Synu Finlandii i Zielony Berecie
Obyś w końcu spoczął w pokoju
Lauri Allan Törni

tłumaczenie - Cezar

 

Far from the Fame

As the great war is over and lost
He's been wounded in war,
He returns with awards
Into battle again far from home
From a far distant land,
our marshal command.

Home, siblings sent to their death
His wife paid the ultimate price
Still, as the war rages on
You are our guide!

Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek
We mourn the day that you died
So be our guide
Czechoslovakia's pride

When the war has been fought and been won
Our marshal returns
To be thrown into jail
Facing torture and years behind bars
When he's finally back,
Life in ivory black

Home, siblings sent to their death
His wife paid the ultimate price
Still, as the war rages on
You are our guide!

Koniec wojny i porażki smak
Ranny powrócił z niej
Chwałą okryty jest
Żeby walczyć opuścił znów dom
Gdzieś na odległy ląd,
Dawał rozkazy stąd.

Twych bliskich spotkała śmierć
Żony nie oszczędził los też
Lecz póki walczymy wraz
Ty prowadź nas!

Gdzież twa sława, gdzie?
Gdzież twoja sława jest, gdzie?
Lecz w nas żyje wciąż imię twe
Karel Janoušek
Za tobą choćby na śmierć
Wiedź nas gdzie chcesz
Chlubo Słowacji i Czech!

W nowej wojnie zwycięsko się bił,
Wrócił marszałek nasz
Żeby w więzieniu gnić
Lata tortur i więziennych krat,
Ślepiec i ludzki wrak,
Takim ujrzał go świat.

Twych bliskich spotkała śmierć
Żony nie oszczędził los też
Lecz póki walczymy wraz
Ty prowadź nas!

tłumaczenie - Błażej

 

Hearts of Ironprzeklad

See the reich in flames
Try to save Berlin in vain
It`s a road through death and pain
On the other shore, 
There`s the end of the war

Who could ever have believed, 
Seems like nothing's been achieved
Just to walk a day, go all the way
The fronts are closing in
As the end is drawing near,
The 12th Army interfere
Open up a route, get people out,
It's forces spread out thin

It`s the end of the war
Hold the corridor!
Reach for Elbe's shore

It`s the end, the war has been lost
Keeping them save 
Til the river's been crossed
Night Ein Schlacht Ein Rettungsaktion
Holding their ground
Till the Final Platoon
"Hurry up, We`re waiting for you!"
Men of the 9th, and civilians too
Dispossessed, surrendering to the West

Who'll survive and who will die?
Up to Kriegsglück to decide
Those who made it cross, without a loss, 
Have reason to reflect
It is not about Berlin,
It is not about the reich
It`s about the men, who fought for them, 
What peace can they expect?

See the city burn on the oder side
Going down in flames as two worlds collide
Who can now look back 
With a sense of pride?
On the other shore,
There's the end of the war!

Spójrz na Rzeszę w ogniu
Jak próbują na próżno ocalić Berlin
To droga przez śmierć i ból
Na drugim brzegu
Wojna się już skończyła

Czy tak to było wyobrażane?
Wygląda na to, że nic nie zostało osiągnięte
Jeszcze tylko dzień marszu, naprzód
Front jest już blisko
Gdy koniec wydaje się bliski 
Dwunasta armia wkracza
Torując drogę, ratując ludzi
Rozciągając swe siły

Oto koniec wojny
Utrzymajcie korytarz!
Dotrzyjcie do brzegu Łaby

To już koniec, wojna przegrana
Chronią ich 
Póki nie przekroczą rzeki
To już nie jest wojna, ratują ludzi
Utrzymując pozycję
Do przejścia ostatniego plutonu
„Pospieszcie się, czekamy na was!”
Żołnierze dziewiątej i wywłaszczeni cywile
Poddają się zachodowi

Kto przeżyje, a kto zginie?
O tym zadecyduje wojenny traf
Ci którzy przeszli bez zadrapania
Mają powód do refleksji
Tu nie chodzi o Berlin, 
T nie chodzi o Rzeszę
Lecz o ludzi którzy o nią walczyli
Jaki pokój ich teraz czeka?

Spójrz na płonące miasto po drugiej stronie
Pogrążone w ogniu na styku dwóch światów
Któż teraz może spojrzeć w przeszłość 
Z poczuciem dumy?
Na drugim brzegu 
Wojna się już skończyła

tłumaczenie - Cezar

 

Man of Warprzeklad

Masters of the wind
Metal warriors number one
Sleipnir met the king of kings
Where all men play on ten
It's a wrath of Thor
They are men at war
The sign of the hammer's our guide
It's a metal daze
It's the outlaws ways
Return of the warlord at last

Blood of the king's defender
King of the gods of war

With a heart of steel
And hell on wheels
The kings of metal lead us
It's the king of kings
The crown and ring

Carry on
As the kingdom come

It's a call to arms
Our battle hymns
Today is a good day to die
Sons of Odin call
In Valhalla's hall
The blood of my enemies flow

Władca wiatry miał
Wojak numer jeden stał
Sleipnir króla królów niósł
Gdzie chłop za dychę grał
Się pogniewał Thor
Będzie bicie mord!
Dowódca jest głupi jak młot
Metal z furią nieść
To bezprawie jest
Wojownik się wrócił za płot!

To królów krwi obrońca
I bogów wojny król!

W sercu stali trel
W oponach hel
Metalu król prowadzi
Oto królów król
W koronie żul!

Prowadź lud
Gdzie królestwa wschód!

Oręż w łapie trzym
Piej bitewny hymn
To dziś wyruszamy na śmierć
Boga syn się drze
Więc pampersa zmień
Bo znów wrogów krwią zsikał się!

przekład - Błażej

 

 

 

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine