logo3

1. Hellrider
2. Endless Nights
3. Metalizer
4. Burn Your Crosses
5. The Hammer has Fallen
6. Hail to the King
7. Shadows
8. Thunderstorm
9. Masters of the World
10. Birds of War

 

Hellrider

Engines are running
Our blood burns like oil
Head one by one down the highway
Tires are screaming,
Leave trails on the road 
The sirens of death coming our way

We'll always be one step ahead 
We'll not fall back

Pedal to metal, rock hard and ride free 
The philosophy of a rider
Don't use the brakes, ride on faster instead
Adrenaline taking you higher

Fall back in line or stand away 
We like it fast

Into hell we ride fast as lightning 
Enter the darkness
The weak ones will pay
Ride through fire cause revolution 
This is a hellrider's way

Crushing the traitors
To no man we kneel 
The power is at our command
Nothing can stop us, it's head over heel 
United together we stand

If it's to hard then you're too weak
You're in our way 

If you ain't tough enough to play 
Get out our way

Silnik na chodzie
Krew w żyłach wrze 
Gdy jeden za drugim po drodze mknie 
Dźwięk palonej gumy
I ślady na drodze 
To "śmiertelna" ekipa gna ku przygodzie 

Zawsze będziemy o krok przed tobą
Nigdy się nie cofamy 

Zasady nasze są proste, gaz do dechy
Beztroska jazda w rytmach ostrego rocka 
Po co hamulec gdy można mknąć jak strzała 
Bierz to co ci adrenalina dała 

Jedziemy ramię w ramię, lubimy prędkość
Ale czy Ty dasz radę? 

Do piekła wjedziemy tak szybko
Jak błyskawica rozświetla niebiosa 
Nikt nas nie poskromi, łamiemy zasady
Bo tylko cioty płacą 
Tak żyją "Jeźdźcy Piekieł" 

Kapuś ma u nas nieciekawie
Przed nikim się nie kłaniamy 
Władamy mocą 
Której nikt nie jest w stanie zatrzymać 
Bo nasza siły podstawa to jedność 

Jeżeli nie nadążasz to jesteś za słaby
Zejdź nam z drogi 

Jeżeli nie nauczyłeś się naszego stylu
Lepiej uciekaj stąd

tłumaczenie - Pjetja

 

Endless Nights 

Clouds are gathering in the darkness 
Lightning strikes the Earth 
Evil forces celebrate Lucifer’s rebirth

Necromancers, sacrifices 
He’ll be here for sure
Drained blood from a thousand men 
And now he’s back for more

He will rise from a world down under
Bringing fire, plague, death and thunder
Summons, creatures unknown to mankind
Demons of the past

Unholy rites, assassins from hell
Cold endless nights upon us fell
The storm strikes our land 
With madness and pain
Winds of the damned drives us insane

Satan’s hordes are coming closer 
Now it’s time to pay
Riding on the wings of death
Searching for their prey

Now the time has come for mankind
To prove strong or fall
Fighting against unholy creatures
Spawned in Satan’s hall

Trapped in hellfire he was burned
Once locked up but the wind has turned
Seeking vengeance in pain and slaughter
Back on earth again

Demons marked with the five-edged star
Haunt our dreams in this endless war
Killing children and raping women
Now it’s time to die

Chmury zbierają się w ciemności
Błyskawica uderza w ziemie 
Złe moce świętują odrodzenie Lucyfera 

Nekromanci, ofiary
Będzie tu z pewnością 
Krew wysączona z tysiąca ludzi
Teraz wraca po więcej 

Powstanie ze świata pod powierzchnią 
Niosąc ogień, zarazę, śmierć i grom 
Wzywając kreatury nieznane ludzkości 
Demony z przeszłości 

Bluźniercze rytuały, zabójcy z piekła 
Zimne nieskończone noce spadły na nas 
Sztorm uderza w naszą ziemię
Z szaleństwem i bólem 
Wiatry przeklętych wpędzają nas w obłęd 

Hordy Szatana zbliżają się
Teraz nadszedł czas zapłaty 
Pędząc na skrzydłach śmierci
Szukając ofiar 

Czas by ludzkość 
Udowodniła swą siłę bądź upadła 
Walcząc z bluźnierczymi kreaturami 
Spłodzonymi w salach Szatana 

Uwięziony w ogniu piekieł płonął 
Zamknięty lecz wiatry się zmieniły 
Szukając zemsty w bólu i rzezi 
Z powrotem na ziemi 

Demony ze znakiem pięcioramiennej gwiazdy 
Nawiedzają nasze sny  
Zabijając dzieci i gwałcąc kobiety 
Czas umierać

tłumaczenie - Żółw

 

Metalizer 

We live for the magic in the sound
Distorted guitars are breaking ground
The drum pounding faster than my heart
The vocals are screaming extreme art

The passion for metal drives us forth 
The best heavy metal comes from north
The powerful tunes, spectacular shows 
The audience screams in ecstasy

Metal, Metal
Back with the vengeance
Metal, Metal
All that I need is heavy metal
Metal
Screaming together
Metal, Metal
Metal is all that I need

While hell bends for leather we stand strong 
A rocker can party all night long
The school couldn’t teach us rock’ n roll
The school couldn’t help us reach our goal

We live for the magic in the sound
Distorted guitars are breaking ground
The powerful tunes, spectacular shows
The audience screams in ecstasy

Żyjemy dla magii, w niej drga dźwięk
Siara w gitarach, beton pękł 
Bęben pulsuje szybciej niż krew
Śpiewak mikrofon zaraz zje! 

Metalu pasja w przód nas pcha
Bo Północ najlepszy metal ma 
Potężny ten rytm, wspaniały ten szoł
Fani w amoku ryje drą

Metal, metal 
Zemsta jest nasza! 
Metal, metal 
Wszystko co trzeba to metal 
Metal 
Wrzeszczymy razem! 
Metal, metal 
Metal i więcej już nic 

Nam kłania się piekło, jest w nas moc
Rocker szaleje całą noc 
O rocku szkoła nie uczy nas
Szkoła nie uczy sięgać gwiazd

Żyjemy dla magii, w niej drga dźwięk
Siara w gitarach, beton pękł 
Potężny ten rytm, wspaniały ten szoł
Fani w amoku ryje drą

tłumaczenie - Blazej

 

Burn Your Crosses przeklad

No use to pray, there’s no one listening
I will die anyway
Some say I’ve killed
Some call me Satan
Now my blood must be spilled

I’m sentenced for crimes
I did not commit
I’ll pay with my blood, is this really it?
Creations of God? No way!

Burn your crosses
Make way for science
Christ has only caused
Death and violence
Burn your crosses
And make way for yourself
Put faith in mother earth

Don’t call his name, don’t trust in others
Bishops fighting for fame
Torture in vain, I won’t surrender
Purified by pain

Mankind’s great mistake
Was to create God
Creation of man
Excuse to spill blood
Creations of God? No way!

No use to pray, there’s no one listening
I will die anyway
Leaving this place the end is near now
Dying ain’t no disgrace

My last night alive has come to an end
Death once I feared
But now it’s my friend
Creation of God? No way!

Burned my crosses
Made way for science
Christ will only cause 
Death and violence
Burned my crosses 
And made way for myself
In mother earth I trust

NOW BURN!

Nie modlę sie, tam nikt mnie nie usłyszy 
I tak kiedyś zginę 
Ktoś powie, że zabiłem
Inny nazwie mnie szatanem 
Teraz moja krew musi zostać przelana 

Jestem skazany za zbrodnie
Których nie popełniłem 
Zapłacę moją krwią, czy to jest to?
Stworzenie Boga? Nigdy! 

Spal swoje krzyże
Otwórz drogę nauce 
Chrystus przyniósł tylko
Śmieć i przemoc 
Spal swoje krzyże
I znajdź swoją drogę
Oddaj swój los matce Ziemii 

Nie wołaj jego imienia, nie ufaj innym 
Biskupi walczą tylko o sławę
Torturowany na próżno nie poddam się 
Będę oczyszczony przez ból 

Największa pomyłką ludzkości
Było stworzenie Boga 
Stworzony przez człowieka
Wymówka dla rozlewu krwi
Stworzenie Boga? Nigdy! 

Nie modlę się, tam nikt mnie nie usłyszy 
I tak kiedyś zginę 
Opuszczę to miejsce, koniec jest blisko 
Śmierć nie przyniesie żadnej hańby 

Moja ostatnia noc życia zbliża się ku końcowi 
Bałem sie kiedyś śmierci
Ale teraz jest moim przyjacielem 
Stworzenie Boga? Nigdy! 

Spaliłem moje krzyże
Otworzyłem drogę nauce 
Chrystus przyniesie jedynie
Śmierć i przemoc 
Spaliłem moje krzyże
I znalazłem swoją drogę
Wierzę w moc matki Ziemii 

Teraz spal!

tłumaczenie - PjetjaThe Hammer Has Fallen

Here I am standing, darkness all around
Thinking of past, taken my last breath 
The air is cold as ice
No one close to hear my voice
Did not leave me with a choice
Heaven will you wait for me?

Will I find a way, will I find a place
Will you let me go in peace
Will I find a way to the other side

Sad are memories from the life I lived
Cannot go on, cannot go further
It has to end right here
For the things that I have done
All the girls I lost and won
Let me rest in peace at last

Will I find a way, will I find a place
Will you let me go in peace
Leave behind those dark days
No I ask again will you hear my cries
Then you realize why oh why
I must find a way to the other side

Hear them whisper calling out my name
The sentences is set, the hammer has fallen
I have paid the price
Sad to realize to late 
Death was meant to be my fate
All this pain will follow me

Stoję tu, dokoła ciemność 
Myślę o przeszłości, biorę ostatni łyk 
Powietrza zimnego jak lód 
Nie ma nikogo kto usłyszy mój głos 
Nie zostawili mi wyboru 
Niebo, czy zaczekasz na mnie? 

Czy odnajdę drogę, czy odnajdę miejsce 
Czy dacie mi odejść w pokoju 
Czy odnajdę drogę na drugi brzeg 

Smutne wspomnienia z mojego życia 
Nie mogą trwać, nie mogą toczyć się 
To musi skończyć się tutaj 
Na wszystko co zrobiłem 
Te dziewczyny, które zdobyłem i straciłem 
Dajcie mi w końcu odejść w pokoju 

Czy odnajdę drogę, czy odnajdę miejsce 
Czy dacie mi odejść w pokoju 
Czy mogę zostawić już ciemność 
Błagam jeszcze raz, usłyszcie mój krzyk 
Zrozumiecie dlaczego, dlaczego 
Muszę odnaleźć drogę na drugi brzeg 

Słyszysz szept - to moje imię 
Wyrok już zapadł, skończyło się 
Zapłaciłem za wszystko 
Smutne,
Że nie było mi pisane długie życie 
Ten ból podąży za mną

tłumaczenie - dees

 

Hail To The King

Once we lived in harmony 
But it seems so distance now
Even though it wasn’t long ago 
Were all doomed to plague and death

Working hard from dawn ‘til dusk
But that ain’t enough for him
Product of unholy love
Untrue brother of a king

Know that you’ll fail
Now hear us hail
Your brother that you killed

Hail to the king 
That brought peace to us all
Rise from your grave, hear our call 
We’ll not forget that you once saved our land
Killed by your own brothers hand

Pure evil and cruelty 
The true nature of your soul
Mercy and responsibility 
Words that you can’t understand

Your quest for total control 
Will only end in your own fall
We will fight for our freedom 
And our right to live

Do it your way, soon you will pay
Debts with your own blood

Stars so bright, dance in the night
Day come soon, hide the moon
Stars so bright dance in the night
Day come soon, killing the moon

Morning breaks it’s time to march
To the castle of betrayal
Bring your sword, wield your armour 
We won’t take this anymore

Kill the tyrant, he must die 
For his falseness and his crimes
Strike him down, and slay his guards
And his ministers as well

Done it your way, now you will pay
Debts with your own blood

Hail to the king!

Żyliśmy w harmonii
Ale to się zdaje tak odległe 
Mimo że było to nie tak dawno
Wszyscy jesteśmy skazani na zarazę i śmierć

Pracując ciężko od zmierzchu do świtu 
Ale to mu nie wystarcza
Wytwór grzesznej miłości
Fałszywy brat króla 

Wiedz że upadniesz
Teraz usłysz jak oddajemy cześć 
Twemu bratu którego zabiłeś 

Chwała królowi 
Który przyniósł nam pokój
Powstań z grobu, usłysz nasze wołanie
Nie zapomnimy że raz uratowałeś naszą krainę
Zabity rękoma własnego brata 

Czyste zło i okrucieństwo
Prawdziwa natura twej duszy
Litość i odpowiedzialność
Słowa których nie rozumiesz

Twoja pogoń za całkowitą kontrolą 
Skończy się tylko twym upadkiem 
Będziemy walczyć za wolność
I nasze prawo do życia

Rób co chcesz, wkrótce spłacisz 
Długi swą własną krwią 

Gwiazdy tak jasne, tańczmy w nocy 
Dniu nadejdź szybko, skrywając księżyc 
Gwiazdy tak jasne, tańczmy w nocy 
Dniu nadejdź szybko, zabij księżyc 

Już świta czas na marsz
Do zamku zdrady 
Weźcie swe miecze, przyodziejcie zbroje
Nie będziemy zniesić tego dłużej

Zabijcie tyrana, on musi zginąć
Za swoją fałszywość i zbrodnie
Uderzcie, zamordujcie jego straż 
Tak jak i jego ministrów 

Zrobiłeś co chciałeś, teraz spłacisz 
Długi swą własną krwią 

Chwała królowi!

tłumaczenie - Żółw

 

Shadows przeklad

Facing the wind 
As they ride through the sky
Shadows of Mordor
Black horses they fly
Black shadow king, find the ring

Search for the Halfling
You lords of the dark
The hobbit with Sauron's ring 
He is your mark
Unholy light, in the night

Black knights of Sauron
You’re made of iron
Black shadows of Mordor
Wield one-eyed shields

Unholy ring 
Wraiths with armour of steel
Kings of the past to no one you kneel
Hearts filled with hate
That’s your fate

Stawiaja czoła wiatru
Pędząc przez niebo 
Cienie Mordoru
Mkną na karych rumakach 
Czarny król cienia znajdzie pierścień 

Szukają niziołków
Panowie mroku 
Hobbit z pierścieniem Saurona
Jest waszym celem 
Przeklęte światło w nocy 

Czarni rycerze Saurona 
Jesteście zrobieni z żelaza 
Czarne cienie Mordoru 
Dzierżą tarcze z 'jednym okiem' 

Przeklęty pierścień
Upióry w stalowych pancerzach
Królowie przeszłości przed nikim nie klęczą 
Serce wypełnione nienawiścią
To wasze przeznaczenie 

tłumaczenie - Pjetja

 

Thunderstorm

Crack in the distance, a flash in the sky
It’s getting dark, clouds gather power
You heard it coming from over the hill
It’s time to run, time to seek cover

Now there is no hideaway
And you have no chance
Thor and his hammer
Are riding his chariots of storm

Breaking the silence with powerful roars
Wind gaining strength, screaming tornado
First wave is over
Don’t hold back your breath
It sure coming back, second attack

Now there is no hideaway
And you have no chance
The sky is on fire
The heavens are burning in flames

THUNDER
THUNDER
STRIKING
THUNDER

A cold rain is falling, a lightning strikes down
Distance is dark, horizon is frightening
Massive strong lightnings
Are shaking the ground
Thor is upset, out slaying giants

Now there is no hideaway
And you have no chance
Thor and his hammer 
Are out slaying giants tonight

Załamany przez odległość błysk na niebie
Zaczyna się ściemniać, chmury gromadzą moc
Słyszałeś jak nadchodzi znad wzgórza
Czas już uciekać, szukać kryjówki

Teraz nie ma się gdzie ukryć
I nie masz już szans
Thor ze swym młotem
Zbliżają się rydwanem burzy

Przerywając ciszę potężnym grzmotem
Wiatr rośnie w siłę, wrzeszczące tornado
Pierwsza fala za nami
Nie wstrzymuj oddechu
Na pewno powróci, drugie uderzenie

Teraz nie ma się gdzie ukryć
I nie masz już szans
Niebo się pali
Niebiosa stają w płomieniach

Burza
Burza
Uderzenie
Burza

Zimny deszcz pada, piorun uderza
Wszędzie ciemno, przerażony horyzont
Błyskawice o wielkiej sile 
Trzęsą ziemią
Thor jest zdenerwowany, morduje gigantów

Teraz nie ma się gdzie ukryć
I nie masz już szans
Thor ze swym młotem 
Mordują tej nocy gigantów

 

Masters Of The World przeklad

We’re a small crowd left to rotten 
There’s not many hard souls left
As the pop is growing stronger 
Will metal fade away?

Will we be broken, will we go down?

No! We’ll never fall 
We’re the masters of the world
Get up let’s break those chains now 
And party all night long

As I’m tweaking with my radio 
There’s disco everywhere
When I turn on my big TV 
Is hip hop what I want to see?

Have we been broken, did we go down?

Jesteśmy małym tłumem pozostawionym by gnić
Niewiele pozostało twardych dusz
Gdy pop rośnie w siłę
Czy metal odejdzie?

Czy załamiemy się, czy upadniemy?

Nie! Nigdy nie upadniemy
Jesteśmy panami świata
Wstań, rozbijmy te łańcuchy
I bawmy się całą noc

Gdy przestawiam swoje radio
Disco wszędzie jest
Gdy włączam swoje TV
Czy hip-hop jest tym, co chce zobaczyć?

Czy załamaliśmy się, czy upadliśmy?

 

Birds Of War przeklad

The priesthood is trembling
The five knights of light 
Has betrayed mankind
Now known as the dark ones
We strike down on earth
With powers from hell

We ride on the wind 
We ride through the sky
Like unholy birds of war we fly
We bring agony and insanity

Once blessed by the light 
Now serving the night
And soon cursed by every man on earth
We follow our lust, in no god we trust

Come join us

Leave this world behind 
And you will find satisfaction
Fight on our side 
You cannot hide from us forever more

Once greeted as heroes
Now treated as foes wherever we go
Recruiting more warriors
The hordes of undead 
March on our command

Now mankind will pay from this very day
Every man on earth will curse his birth
We spread fear and pain, resistance in vain
We march in the dark
Your kind is our mark

Avoid the daylight in dark we fight
We'll control your souls
You'll end up like ghouls

Kapłani trąbią na alarm 
5 rycerzy światła 
Zdradziło ludzkość 
Teraz znani jako Rycerze Ciemności 
Zaatakujemy Ziemię
Z mocą piekieł 

Mkniemy z wiatrem
Pędzimy pośród chmur 
Niczym przeklęte ptaki wojen 
Niesiemy ból i szaleństwo 

Kiedyś pobłogosławieni przez dobro
Lecz dziś służymy złu 
Wkrótce każdy człowiek będzie nas przeklinał 
Podążamy za pragnieniami, gdyż boga nie ma 

Więc dołącz do nas 

Zostaw ten świat
A znajdziesz satysfakcje 
Walcz po naszej stronie
Bowiem nie ukryjesz się przed nami 

Kiedyś chwaleni niczym bohaterowie 
Gdziekolwiek się zjawimy traktują nas jak wroga 
Zaciągamy nowych wojowników 
Hordy nieumarłych
Maszerują pod naszym dowództwem 

Więc ludzkość zapłaci każdego dnia 
I każdy będzie przeklinał dzień swych narodzin 
Siejemy strach i ból, opór jest bezcelowy 
Idziemy w mroku
A twój gatunek jest naszym celem 

Unikamy promieni słońca, walczymy w nocy 
Kontrolujemy twa duszę
Skończysz niczym ghul

tłumaczenie - Pjetja

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine