logo3

All embrace me
It’s my time to rule at last
Fifteen years have I been waiting
To sit upon my throne

No allegiance, I will swear no oath
Crowned by God not by the church
As my power is divine

They thought I was too young
To rule the land
Just as they failed to understand
Born to rule
My time has come

I was chosen by heaven
Say my name when you pray
To the skies, see Carolus rise
With the Lord my protector
Make them bow to my will
To the skies, see Carolus rise

Proved in battle
Led my men to victory
No man alive or dead commands me
I answer to the Lord

Hear my orders
Question me and die
What I say was said in heaven
And so it shall be done

I know I was destined to rule alone
All for myself
I have claimed the throne
Born to rule
My time is now

All that’s thine, shall be mine
There’s no stopping me
All over Europe
My rule shall be questioned by none
All I see, give to me
That is my decree
My will be done
Otoczcie mnie
Nadeszła nareszcie moja pora panowania
Piętnaście lat czekałem
Aby zasiąść na mym tronie

Żadnego ślubowania, nie będę przysięgał na nic
Ukoronowany będę przez Boga, nie kościół
Moja moc jest boska

Myśleli, że jestem zbyt młody
Aby panować nad krajem
Jednak nie zdołali pojąć
Że urodziłem się by rządzić
Mój czas nadszedł

Zostałem wybrany przez niebiosa
Wymawiaj moje imię podczas modlitwy
Ku niebu, ujrzyj powstającego Karola
Z Panem, moim patronem
Spraw, by ugięli się przed moją wolą
Ku niebu, ujrzyj powstającego Karola

Zaprawiony w boju
Poprowadziłem mych ludzi ku zwycięstwu
Nikt żywy bądź martwy mi nie rozkazuje
Odpowiadam przed Panem

Wysłuchaj mych rozkazów
Zakwestionuj i skonaj
Co mówię, zapisane zostało w niebie
Więc tak powinno się stać

Wiem, że moim przeznaczeniem jest
Panować samotnie
Dla siebie samego zagarnąłem tron
Bo urodziłem się by rządzić
A teraz jest mój czas

Wszystko co twe, winno być moje
Mnie nie da się powstrzymać
Mojego panowania nad Europą
Nie podważy nikt
Wszystko, co widzę, oddaj mi
Takie jest moje rozporządzenie
Niech będzie wola moja

tłumaczenie - Slania

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine